Orarul slujbelor de Bobotează

De Bobotează la Biserica din Dumbrava vom săvârşi slujba sfinţirii Agheasmei Mari.

18 ianuarie – Ajunul Bobotezei

ora 7.00, Ceasurile Împărăteşti.

Vom merge cu Iordanul!

De la Bobotează timp de o săptămână vom merge cu Iordanul, sfinţind şi binecuvântând casele credincioşilor.

PROGRAMUL mergerii cu Iordanul prin localitate:

Dumbrăvenii au serbat hramul

Apărătorule și mărturisitorule al Ortodoxiei, luminătorule al neamurilor, fiule al Moldovei și Părinte al Ucrainei, Sfinte Ierarhe Petru, mult nevoitorule, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne apere credința și să mântuiască sufletele noastre. (Troparul sfântului)

Sărbătoarea hramului ne adună în acelaşi duh al rugăciunii, al trăirii clipelor de bucurie, când este proslăvit praznicul sau protectorul comunităţii. Hramul e prilejul comuniunii, împărtăşirii din cele dumnezeieşti şi apoi al comunicării cu semenii noştri. Astfel, astăzi dumbrăvenii s-au adunat în biserica din localitate, pentru a-l cinstri pe Sfantul Ierarh Petru Movila, protectorul acestei localităţi.

Vă invităm la Hramul Dumbravei!


Vineri, 13 ianuarie, ora 8.00, invităm creștinii dreptmăritori la Sf. Liturghie cu ocazia sărbătoririi hramului. Biserica din localitate este închinată sfântului prăznuit – Petru Movilă. 

„Naşterea Ta răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei…“

”Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ție”.

Naşterea lui Iisus Hristos este sărbătorită cu bucurie de tot pământul, cu dragoste şi cu încredere, iar oamenii Îl întâmpină ca pe un Stăpân, viu, puternic şi dătător de noi şi nemuritoare speranţe şi bucurii. De un deceniu, de când au început serviciile divine la biserica în construcţie din Dumbrava, slujba Naşterii Domnului este oficiată noaptea. Numeroşi credincioşi vin să-i aducă slavă Pruncului Iisus.

Această bucurie o împărtăşesc alături de dumbrăveni şi creştini din capitală, care s-au ataşat de această biserică. Sfânta Liturghie praznicală a început la miezul nopţii şi a durat până în zori. Slujba a fost oficiată de către preotul-paroh Octavian Moşin, dimpreună cu preotul Alexandru Guţuleac.

Să-L întâmpinăm pe Iisus Hristos cu păstorii şi cu îngerii, aducându-I ca dar viaţa noastră împodobită cu virtuţi şi inima noastră curată ca albul zăpezii cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Să-L rugăm să reverse asupra noastră harul Său sfinţitor pentru ca, luptând lupta cea bună, să dobândim cununa neveştejită a mântuirii.

După cum părinţii se bucură mult de naşterea unui copil, tot aşa şi bunii creştini se bucură nespus de mult şi prăznuiesc naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos: Dacă pruncul nou venit în familie, aduce bucurie părinţilor pentru continuarea vieţii lor în acestă lume, bucuria Întrupării Fiului lui Dumnezeu ne dă înţelegerea că viaţa noastră continuă în veşnicie, dacă ne străduim să urmăm lui Hristos şi să împlinim în viaţa noastră voia cea sfântă a lui Dumnezeu.

În semn de preţuire şi apreciere pentru muncă depusă, ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș au primit diplome de recunoştinţă, din partea părintelui paroh,  prot. Octavian Moşin.

Cei prezenţi au fost felicitaţi cu prilejul sărbătorii domneşti şi au fost invitaţi la hramul localităţii în data de 13 ianuarie, când este sărbătorit sfântul ocrotitor Petru Movilă.

Cete de colindători vestesc Naşterea Domnului

Între 2-6 ianuarie cete de colindători vestesc Naşterea Domnului dumbrăvenilor şi locuitorilor vilelor din com. Truşeni.

La biserica din Dumbrava slujba de Naşterea Domnului va fi oficiată noaptea

De opt ani consecutiv la biserica „Sf. Petru Movilă” din localitatea Dumbrava, Chişinău http://www.localitateadumbrava.md/, slujba de Naşterea Domnului este oficiată la miezul nopţii.

Să trăim împreună NAŞTEREA DOMNULUI

 

Mai bine de un deceniu slujitorii şi cântăreţii bisericii din Dumbrava şi Întovărăşiile Pomicole din com. Truşeni colindă casele credincioşilor vestindu-le Naşterea Domnului. Din data de 2 ianuarie până în ajunul Naşterii se merge cu Steaua, înălţându-se rugăciunile praznicului şi binecuvântându-se gospodăriile celor care aşteaptă cu bucurie Crăciunul.

Moş Crăciun a vizitat copiii din Dumbrava

15748087_715284875300454_353478680_oDuminică, 25 decembrie, după Sf. Liturghie, în incinta bisericii din Dumbrava a avut loc o adevărată sărbătoare de suflet pentru micuţi.

Circa 100 de copilaşi, dimpreună cu părinţii şi apropiaţii, s-au adunat pentru a-l întâmpina pe Moş Crăciun. Este al doilea an consecutiv, când în duminica dinaintea Revelionului sunt invitaţi copilaşii la o sărbătoare consacrată lor.

În acest sens, a fost invitat colectivul etnofolcloric „Crenguţă de iederă”, incluzând un amplu program de cântece, urături şi colinzi, iar micuţii au recitat poezii.

Moş Crăciun a adus daruri atât copilaşilor, cât şi celor maturi.

Sărbătoarea a reuşit şi a fost deplină graţie implicării în organizare a familiei dl Gheorghe Botnaru, cărora le adresăm alese cuvinte de recunoştinţă din partea celor care au fost prezenţi la manifestare.

În seara zilei, peste 40 de credincioşi au participat la slujba Sf. Maslu.Taina Sfântului Maslu la biserica din Dumbrava

13663557_629451313883811_722814818_oDuminică, 25 decembrie, ora 16.00, vă aşteptăm la biserica din Dumbrava la Taina Sf. Maslu cu 7 preoţi!
Să ne întărim trupeşte şi sufleteşte!
Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to credit repair, web design st louis and std testing