Bucurie sfântă la biserica Sf. Irh. Petru Movilă din Dumbrava

După perioada de post, după o Săptămână a Pătimirilor Domnului binecuvântată, cu atâtea slujbe minunate, în noaptea Învierii Domnului credincioşii comunităţii Sf. Irh. Petru Movilă din Dumbrava s-au reunit în jurul sfântului altar pentru a primi lumina sfântă şi a participa la Sfânta Liturghie.

Părintele Octavian Moșin, parohul bisericii, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru dragostea și râvna de a se ruga Domnului Înviat și a vorbit despre strălucirea și măreția celei mai mari minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, propria Sa Înviere din morți. Din această noapte și până la praznicul Înălțării Domnului la ceruri, ne vom saluta între noi cu salutul pascal «Hristos a înviat!» și vom răspunde cu toată convingerea și fermitatea: «Adevărat a înviat!». Nu este un simplu salut, ci este mărturisirea credinței noastre în Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat pentru mântuirea noastră.

Cel mai îmbucurător moment este numărul mare de credincioși care se împărtășesc cu Trupul și Sângele Domnului.

Împărtășania mai este numită Euharistie, ce în traducere înseamnă mulțumire. Doar printr-o viață curată, jertfelnică și plină de dragoste față de Dumnezeu și aproapele îi putem mulțumi Celui de Sus.

Tot mi-am amintit de sensul cuvântului Paști, ce înseamnă trecere, înțelegând că în această viață omul urmează să realizeze cea mai grea trecere: de la omul vechi, adesea mult păcătos și pătimaș, la cel virtuos; de la întuneric la lumină; de la cele pământești la cele cerești; de la ură la dragoste; de la dragostea de sine la cea față de vrăjmași.

Această transformare s-o simțim tot mai evident, an de an, și să îndrăznim , căci Hrisos a Înviat!