Înștiințare

Duminică, 24 iulie invităm toți credincioșii din localitate la Sf. Liturghie ce va fi săvârșită în demisolul bisericii în construcție din Dumbrava. Slujba va fi oficiată de către preotul paroh Octavian Moșin, începând cu ora 8.45.
După slujbă este preconizată o discuție tematică la tema: “Viața creștinului în lumea contemporană”. Fiecare credincios va primi în dar câteva cărți ziditoare de suflet.

Biserica din Dumbrava la cinci ani de când s-a pus prima piatră

În dimineața zilei de 7 iulie 2011, la Biserica în construcție ”Sfântul Pentru Molvilă” din localitatea Dumbrava, Chișinău, cu ocazia împlinirii a 5 ani de când s-a pus prima piatră la temelia Bisericii, a fost oficiată o slujbă deosebită. Au fost aduse mai multe icoane și părticele din moaște la care creștinii s-au putut închina și ruga (icoanele și părticelele din moașe au fost în Biserică până la ora 20:00).

Părticelele din moașe care au fost aduse enoriașelor spre închinare:  Sfântului Mucenic Priscus (o porțiune din mână adusă recent din Franța), ale Sfinților Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait, ale Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod, ale Sfinților Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava (Ierusalim), și ale Sfântului Antonie cel Mare. Printre icoanele care au fost aduse se numără icoana Maicii Domnului ”Prodromița” copie a icoanei făcătoare de minuni executată la 15 în Sfântul Munte, precum și icoana Cuvioșilor Eftimie, Ignatie și Agachie cu părticele de moașe.

După Sfânta Liturghie de dimineață a avut loc sfințirea primei pietre la temelia casei  parohiale.

Biserica din Dumbrava la 5 ani de la punerea primei pietre la temelie

Ion Apostol, primarul comunei Truşeni: „Eu nu văd localitatea Dumbrava în afara comunei Truşeni – pentru problemele comune trebuie să găsim şi soluţii comune”

În urma alegerilor locale desfăşurate în comuna Truşeni, mun. Chişinău, domnul Ion Apostol a devenit noul primar al localităţii. Domnia sa a avut bunăvoinţa să ne acorde un interviu în care ne-a vorbit despre soluţiile pe care vrea să le aplice pentru problemele Truşeniului în general şi pentru cele ale Dumbravei în special. 

 – De unde vine domnul primar Ion Apostol?

 – Sunt originar din satul Truşeni, m-am născut la 20 ianuarie 1969. Am absolvit şcoala medie din localitate, acum liceul teoretic  din localitate, mai târziu am satisfăcut serviciul militar, după care am studiatla Universitateade Medicină, Facultatea Stomatologie. În 2007 am obţinut primul mandat în funcţie de consilier al Primăriei Truşeni, după care în luna decembrie a aceluiaşi an am fost ales în funcţia de viceprimar al comunei Truşeni.

Rezultatele alegerilor locale în comuna Truşeni (19 iunie 2011)

Istoricul localităţii Dumbrava

CONSTITUIRE / ETAPELE OFICIALIZÃRII

La 17 iunie 1992 prin Hotãrârea nr.413 Guvernul R.M.(prim-ministru Val.Muravschi) a repartizat 54,32 ha din folosinta funciarã a sovhozului “Truseni” – Asociatiei de productie “Uzina de tractoare din Chisinãu” pentru constructia caselor individuale, cu includerea lor în raza orasului Chisinãu.
Mai târziu la 22 februarie 1993 prin hotãrârea nr.93 prim-ministrul Andrei Sangheli a modificat hotãrârea nr.413, excluzand cuvintele “cu includerea lor în raza or.Chisinãu”.
Denumirea Dumbrava devine oficialã când, prin decizia nr.6/4 din 15 august 2001 Consiliul sãtesc Truseni a aprobat propunerea locuitorilor asezãrii “Uzina de tractoare”SA de a forma satul cu denumirea “Dumbrava” în componenta Primãriei Truseni.

ÎNCEPUTURI

În luna septembrie 1993 un grup de specialisti în frunte cu inginerul-sef, specialist în organizarea teritoriului Leonid Oca, inginerul Mihail Barac de la Cadastrul raional Strãseni, reprezentantii “Uzinei de tractoare” din Chisinãu: Vladimir Banari, Grigore Doncilã si Oleg Solomon au bãtut primii tãrusi delimitativi, în lanul încã nerecoltat de porumb.
Conform proiectului elaborat de institutul “Urbanproiect”, pe teritoriul dat au fost proiectate 595 case de locuit, o scoalã pentru 470 elevi, o gradinitã pentru copii cu 95 de locuri, un complex comercial pentru 1500 locuitori, o cafenea cu 50 locuri, un punct medical de I categorie, o bisericã , o baie cu 20 locuri, o piatã cu 100 locuri, stadion, centru cultural, cazangerie.

PRIMII PASI DE GOSPODÃRIRE / CRONOLOGIE

În anul 1993 a fost începutã constructia drumurilor, retelelor electrice si a caselor de locuit.
În 1994 apare prima casã din sat, care a fost construitã de V. Butuc pe strada Sf.Ioan Botezatorul.
În 1997, la initiativa sãtenilor, a fost proiectatã reteaua de aprovizionare a satului cu gaze naturale, iar în 1998 a început constructia gazoductului cu presiune medie, finantat integral de locuitori.
În 1999 e datã în exploatare prima subretea de alimentare cu energie electricã.
În 2002, sub conducerea sãtenilor d-nii: Gh. Rusnac, I. Palamarciuc, I. Popa, Al.Volcinschi a fost organizatã proiectarea retelelor de distributie a gazelor presiunea micã.
În acelasi an 2002 începuserã lucrãrile de proiectare a retelelor de aprovizionare cu apã potabilã si canalizare.
În 2003 e dat în exploatare punctul de distributie a gazelor naturale, de pe str.Sf.Ioan Botezãtorul nr.23 si reteaua de presiune micã cu conectarea a 17 case, de cãtre dl. Alexandru Volcinschi în preajma sãrbãtorilor de Sf. Pasti. În acelasi an, au fost date în exploatare si punctele de distributie de pe strãzile Frumoasa nr.2, La Rascruce nr.5 si Sf. Ioan Botezatorul nr.6.

PRIMUL DELEGAT al satului pe langa Primaria Truseni

Primul a activat in aceasta functie, recunoscuta oficial de Primaria Truseni, ca diriguitor cu treburile satului – dn. Grigore Doncilã.
Prin activitatea de zi cu zi pe teren, prin demersurile cãtre oficialitãtile de toate nivelele, nu în ultimul rând prin iscusinta de bun gospodar, a reusit implementarea în folosul comunitãtii a mai multor proiecte de menire publicã si de infrastructurã. Punctãm în continuare pe cele mai importante:
a) Predarea la Union Fenosa a gospodariei electrice a satului (asezãrii vremelnice a Uzinei de Tractoare, cu datorii de consum de circa 70 mii lei), cu lichidarea contorului comun si atribuirea fiecarei gospodãrii unui contract individual.
b) A insistat si obtinut, pentru sat, de la Primãria mun. Chisinãu reconstructia si asfaltarea strazii Durlesti pânã la gospodãriile pomicole. E un drum strategic pentru sat, pe el circulã microbuzele dinspre si spre Chisinãu.
c) Constructia în alb a strãzii centrale a satului – Sf.Ioan Botezãtorul. De asemenea s-a împrãstiat prundis si pe alte strãzi, mai ales la intersectii unde predominau gropile cu noroi în sezonul ploios.
d) A organizat introducerea indicatoarelor stradale si a numerelor caselor la fiecare gospodãrie. Ceea ce a permis ulterior racordarea satului la serviciile “Postei Moldovei” si deservirea de catre Oficiul MD 2071
e) A coordonat cu administratorul rutei nr.193 de microbuz în vederea stabilirii itinerarului si respectãrii graficului de deservire atât a localitãtii cât si gospodãriilor pomicole alãturate Dumbravei. Se lucreazã în continuare asupra suplinirii deservirii de cãtre ruta nr.129 de microbuz si nr.3 de autobuz.
f) A obtinut de la administratia comunei legalizarea locului pentru bisericã si cimitir. Împreunã cu preotul Octavian Mosin a mers din casã în casã si au colectat ajutoare pentru ridicarea sfântului locas. În 2006 au demarat lucrãrile si s-a realizat subsolul bisericii “Sf. Ierarh Petru Movilã”
g) În comun cu Primarul general al mun.Chisinãu dn.Vasile Ursu a obtinut racordarea în 2006 a satului la reteaua de canalizare oraseneascã. Astfel la finele lui 2006 colectorul cu prima fântânã de canalizare erau deja în sat (în partea dinspre soseaua Balcani). Se lucreazã în continuare asupra proiectãrilor si racordãrilor în interiorul localitãtii.

La moment Dumbrava are gazificate circa 250 case, telefonizate – circa 300, servicii de postã a Oficiului MD 2071 – 300 gospodãrii, racordate la retelele electrice al UF cu contracte – 400 gaspodarii.

Localitatea Dumbrava primele fotografii

Vă îndemnăm să participaţi la: PELERINAJUL TINERILOR

La 25 septembrie, ora 12.00, va avea loc Pelerinajul Tinerilor. Al patrulea an consecutiv liceeni, studenţi şi oameni de bună credinţă se deplasează pe jos, în preajma sărbătorii Înălţarea Sf. Cruci, de la USM spre Mănăstirea Sireţi (16 km).

Astfel, duminică 25 septembrie după Sf. Liturghie se va săvârşi Acatistul Sf. Nicolae şi se va porni la drum de la Biserica Universităţii de Stat din Moldova.

În atenţia creştinilor din Dumbrava

La 9 august, ora 17.00 în biserica din localitatea Dumbrava vor fi aduse spre închinare părticele din moaştele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Totodată, va fi oficiată Taina Sf. Maslu cu participarea a şapte preoţi.

Sfinte Părinte Ierarhe Vasile cel Mare, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Biserica “Sf Ierarh Petru Movilã” din Dumbrava

Hramul bisericii este “Sfantul Ierarh Petru Movilã” (mai multe despre Petru Movilã aflati aici). Biserica este momentan în constructie. Aducem sincere multãmiri ctitorilor si binefãcãtorilor, pentru ajutorul acordat. De asemenea au fost ridicate, de-a lungul timpului, de gospodarii satului – 3 rãstigniri, întru sãnãtatea locuitorilor si Slava Celui de Sus. Pãrintele din sat, a fost primul care a editat o publicatie localã a Dumbravei, care si poartã numele satului.

Preot paroh – Octavian Mosin

La 22 aprilie 2007, de ziua femeilor crestine, a fost sfintit nivelul “0″ al Bisericii in constructie”Sf.Ierarh Petru Movilă”. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de preoti în frunte cu Protopopul de Chisinau Zosima Toia şi Părintele paroh Octavian Mosin.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to credit repair, web design st louis and std testing